“I would highly appreciate very much if you would at least acknowledge any materials used or at least ask for a permission first. Unless specified, all other materials are from the private collection of the blog owner. Thank you very much!”

Saturday, May 24, 2014

THE SIXTIES # 26: AN ALL-STAR CAST, 5 STORIES IN "LIMANG MISTERYO NG KRUS" (1960)/ Re-posted

"Bawa't buhay ng tao'y may krus ng pagpapakasakit. At sa bawa't pagtitiis ay lalo siyang nalalapit sa kaniyang Lumikha."--- goes the blurb in the 1960 movie, "Limang Misteryo ng Krus." Helmed by director Octavio Silos, the movie consisted of five stories---1st Story- "Dalangin sa Halamanan" - Stars Paraluman and Van de Leon
2nd Story- "Hampas sa Haliging-Bato" - Stars Daisy Romualdez, Tony Marzan, Greg Martin
3rd Story- "Koronang Tinik"- Stars Mario Montenegro and Rita Gomez
4th Story- "Pasang Krus"- Stars Carmen Rosales, Oscar Moreno, Barbara Perez, Tito Galla
5th Story- "Pagpako sa Krus"- Stars Lolita Rodriguez and Luis Gonzales


No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin