“I would highly appreciate very much if you would at least acknowledge any materials used or at least ask for a permission first. Unless specified, all other materials are from the private collection of the blog owner. Thank you very much!”

Wednesday, October 31, 2007

AN EMOTIONAL SCENE FROM 'ASEDILLO'

Received his second Famas Best Actor in 1971, for "Asedillo," a true-to-life story of Teodoro Asedillo, an idealistic schoolteacher who rebelled against the American colonial government.

FPJ as Asedillo, a schoolteacher turned rebel, entering the town of San Antonio.


Asedillo addressing the people of San Antonio:

“Masakit para sa isang anak ng San Antonio na umuwi sa kanyang bayan para katakutan ng kanyang magulang at kapatid. Narito ako upang maghugas ng kamay sa mga pagkakasala na ibinibintang ninyo sa akin--- na ako ay magnanakaw.""OO, ako ay magnanakaw…pero hindi ko ninanakaw ang mga butil ng kanin na isusubo na lang sa bibig ng mga mahihirap. Ang pinagnanakawan ko ay mga taong mawalan man ng kaning isusubo sa kanilang bibig ay mayroon pang isang dangkal na lupang pagtataniman ng palay upang may maisaing. Sila ang mga lihim na tagapagtaguyod ng aking simulain. Alam kong sila ay nagagalak sa ginagawa kong pagnanakaw sa kanila. At alam din nila na ako at ang aking mga tao ay di maaaring mabuhay sa bundok sa pamamagitan lang ng matibay na pananalig sa aming ipinaglalabang karapatan. Gusto nilang tumulong pero sila’y natatakot. Natatakot silang matulad sa akin na pinaghahanap ng mga constable sa kabundukan ng Sierra Madre… "
"…Ako raw ay pumapatay? OO, ako ay pumapatay. Subali’t ang pinapatay ko ang mga adhikain na kumikitil sa aking simulain na nagtatanggol sa mga karapatan ng mga mahihirap na katulad niyo."
"SAN ANTONIO!!! HINDI AKO MAARI MAGTAKSIL SA IYO... KAYONG MGA TAONG BATIS, ANG ILOG AT ANG DAGAT…AKO…AY ISDA!!! PAPAANO AKO MABUBUHAY KUNG WALA KAYO!”
2 comments:

RommelLlanes said...

Is this the movie where the Muslims riot because FPJ was beaten and killed in the movie?

neto/malikot said...

NO,THATS A DIFFERENT MOVIE

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin